Smilende rygge

Smilende ryggeBogen handler om om mødet med unge i Ghana og i særdeleshed med Fred Wulff, en 18 årig efterkommer af en dansker, der arbejdede på fortet ”Christiansborg”, hvorfra der blev handlet med slaver.

Fred bor stadig i tip-tip-oldefarens hus i Accra.

Pressen skrev:

Henning Mørch Sørensen, Information 1994

Der er kommet en smuk og vedkomemnde bog ud af det besøg Tine Bryld og tegneren Pernille Kløvedal Helweg samt deres to teenage-børn i 1994 aflagde i Ghana, financieret af Dansk Uniceff.

I en blanding af reportage, interviews og rejsedagbog og med Helvegs dejligt stoflige illustrationer strøet gavmildt ud over siderne, lykkes det på 72 sider at komme ind under huden på livet og fremtidsdrømmene hos de ghanesiske unge, som det er bogens primære ærinde at bringe i fokus. Samt-didig sætter bogen ganske tankevækkende de holdninger og kulturnormer de fire rejsende selv er bærere af (eller bliver tillagt) i selvreflekterende relief. Undervejs tegnes et billede af en afrikansk nation præget af stor fattigdom og voldsomme sociale modsætninger, som historisk har sit udspring i kolonitidens grådige jagt på guld og magt…

Bogen får et særligt perspektiv ved også at inddrage den danske kolonialisering i Ghana, hvor Danmark i 1700-tallet og helt frem til 1803 var særdeles aktive på det internationale slavemarked. I 1836 blev den danske jurist Wulff Joseph Wulff ansat som forvalter på det danske fort Christiansborg. Han blev gift med en mulatkvinde – og deres efter-kommere, bl.a. den 18 årige gymnasieelev Fred Wulff blev kontaktet af de to forfattere. Bogen slutter med at beskrive Freds besøg i København september 1994. Med Freds besøg fortsætter den globale interaktive kulturudveksling, hvis nødvendighed “Smilende Rygge” er et stærkt vidnesbyrd om.

Bo Simonsen, Kristligt Dagblad 1994

Ghana er ikke kun et turistland. Vi kan kun opfordre til at lægge vejen omkring. Blive smukkere, tyndere og klogere”, skriver Tine Bryld i forordet. “Og på den anden side: Vi havde et stort program og kørte rundt i UNICEFs Toyota land cruiser med diplomatplader. Vi følte, vi sad i en glas-klokke, mens livet passerede forbi udenfor…”

Smilende Rygge” kan anbefales som en beretning fra fire førstegangsrejsendes møde med Vestaf-rika og en vestafrikaners besøg i Danmark, hvor skoleeleverne tager imod ham med nysgerrighed og interesse…

Klik her og køb bogen!