Tine Bryld

Den 21. april 2011 blev en ny stjerne født på himlen. Tine Bryld blev taget fra alle os der var så heldige at få lov at kende hende. Jeg havde lovet at lave en hjemmeside til Tine, som en lille umålelig tak i forhold til al den hjælp hun havde givet mig. Denne hjemmeside nåede at komme online og blive redigeret, imens Tine stadig levede. Jeg har redigeret meget lidt, men af naturlige grunde slettet kontaktinformationer og andre links der nu ikke længere er relevante, men ellers er alt indhold beholdt som originalt. Det var Tine selv der skrev samtlige artikler til denne hjemmeside. Webhosting.dk har sponsoreret gratis webhotel for livstid til denne side, så dette muliggør at hjemmesiden kan bestå for at hylde Tine Bryld.

Herunder starter hjemmesiden med en lille video vi optog i Tines egen baghave, og ellers er alle tekster uberørt.

Henrik Bruhn, oktober 2016

En lille hilsen fra Tine:

SIDSTE NYT 22 August 2010 !!

Læs bogen “I den bedste Mening” – en dokumentarisk historie om 22 grønlandske børn, der i 1951 blev skilt fra deres familier og sendt til Danmar for halvandet år senere at blive sendt tilbage til Grønland til et børnehjem. De havde mistet deres sprog og skulle nu opdrages på dansk. Bogen udkommer i en revideret udgave på Gyldendals forlag den 1. september og den 9. september er der premiere på filmen “Eksperimentet”, optaget på baggrund af historien bag bogen. Det er en spillefilm med kendte danske og grønlandske skuespillere og den foregår på børnehjemmet i Godthåb (Nuuk).

Læs mere om filmen og se trailer her!

I den bedste mening coverDen 10. september 2010 udgiver tidskriftet “Social Kritik” et særnummer om en fortsættelse af det, der skete i 50´rne, nemlig i 60´rne hvor man for alvor ændrede strukturen i det grønlandske samfund for at komme på niveau med vesteuropæiske samfund. Flere tusinde mennesker blev flyttet fra bygder til større byer med betonblokke og træhuse, elværker, fabrikker, master, havne og større butikker blev den nye udfordring for en befolkning der hidtil havde levet i mindre enheder og med fangst og fiskeri som hovederhverv. Det gik i en rasende fart, men der var ikke planlagt uddannelser eller sociale tilbud til dem, der ikke kunne klare sig selv. Derfor begyndte man at sende børn til adoption i Danmark, fysisk og psykisk handicappede til danske institutioner og kriminelle afsonere til Herstedvester, amtshosptitalet i Vordingborg eller Sikringsanstalten i Nykøbing Sjælland. Hvad det har betydet for disse grupper og deres familier – af sorg, uvished og ikke mindst skamfuldhed, vil flere bidrag i særnummeret afsløre. De tre hovedgrupper er repræsenteret og får også selv ordet. Det er en fortsættelse af hvad der skete dengang man sendte de 22 børn til Danmark og Grønland og senere skolebørn til kortere eller længere ophold i danske familier, hvor de skulle lære dansk. Denne gruppe er ikke repræsenteret her, men mange har tilsvarende oplevelser af afmagt og længsel. Koloniforholdet ophørte formelt i 1953, men i modsætning til andre kolonier, blev Grønland en del af Danmark, hvilket for mange har været en oplevelse af fortsat at være koloniseret. Det ændrede sig med Hjemmestyret i 1979 og Selvstyret i 2009. Social Kritik har en redaktionskomité bestående af advokat Thorkild Høyer, socialrådgiver og forfatter Tine Bryld og Benny Lihme, der også er ansvarshavende redaktør af Social Kritik.

De tre udgivelser – “I den bedste Mening”, “Eksperimentet” og “I mangel af Bedre” som er titlen på Social Kritiks særnummer – er at betragte som en appetitvækker der forhåbentlig vil medføre, at Folketinget og Selvstyret får nedsat en kommission, der kan kulegrave hele denne vigtige forandringsperiode, der på godt og ondt ændrede det grønlandske samfund.

Med venlig hilsen

Tine Bryld

august 2010

Tine i Politiken

Det sidste Tine nåede at sende mig var denne anmeldelse i Politiken, som hun gerne ville have scannet ind. Du kan klikke på billedet for at se det i stor størrelse.