Christiania

christianiaflagJeg har arbejdet som socialrådgiver i Christiania siden det hele startede i 1971. Først som en slags rådgiver for de unge slumstormere, der stod med alle problemerne og ikke vidste hvad de skulle stille op med stofmisbrugere, hjemløse unge og andre desperadoer. Jeg arbejdede på det tidspunkt i Dagcentret for unge stofmisbrugere midt på Nørrebro og det var naturligt at indlede et samarbejde med Christiania for at hjælpe dem med at klare de værste misbrugsproblemer. Senere blev jeg ansat af Socialministeren som en slags mægler i forhandlingerne mellem staten og Christiania og da den første aftale i 1972 kom i hus, blev jeg ansat af socialministeriet til et par gange om ugen at rådgive christianitter om sociale problemer.

I 1989 blev der nedsat et særligt styringsråd for Christiania der skulle administrere den nye christianialov sammen med forsvarsministeriet. Her var jeg en af de fire medlemmer og vi fortsatte arbejdet til 1995, hvor Christiania selv havde lavet de nødvendige samarbejdsaftaler med stat og kommune. Siden har jeg været ministeriets repræsentant i beboerrådgivningen “Herfra og Videre” og har dermed fortsat en solid viden om hvad der sker på området og med de christianitter, jeg har kendt i årevis. I dag har Københavns Kommune overtaget “Herfra og Videre” og jeg er udpeget som repræsentant i bestyrelsen for kommunen.

Christiania er en overlevelseslomme for mange og et oplevelses- og mødested for tusinder af unge. I 2004 blev Christianialoven ophævet og Folketinget besluttede at nedsætte et udvalg, der skulle arbejde med Christianias fremtid. Skal området normaliseres så det udbygges med ejerboliger, andels og lejeboliger eller skal Christiania omdannes til en fond, en boligforening eller andet, der kan bevare stedets særpræg og åbenhed for alle, og ikke mindst for de grupper der ikke trives i det store samfund? Jeg tror på at det lykkes at bevare og udvikle Christiania, men det kræver åbenhed og rummelighed fra alle parter.

Vil man vide mere om Christiania, kan jeg henvise til hjemmesiden www.christiania.org. Og vil man læse om det sociale arbejde er der en beskrivelse af bogen her.

Du kan læse udvalgte kapitler fra bogen At komme herfra og videre ved at klikke her.

christiania