I lyst og vold

I lyst og voldBogen indeholder beretninger fra unge kvinder, der er blevet voldtaget og med unge, der har modtaget hjælp efter voldtægten. Der er også et interview med en mand, der er dømt for voldtægt. Endelig er der unges egne kommentarer til emnet voldtægt, sendt til DR-Ungs “SKUM” og Tværs-debat.

Pressen skrev:

Lektorudtalelse til Bibliotekerne oktober 2004

Sammen med medarbejdere på Center for Voldtægtsofre på Rigshospitalet har Tine Bryld skrevet en grundig og direkte bog om et svært emne. Bogen kommer glimrende rundt om følelser, skyld og skam som ofrene kan opleve det og samtidig gives der facts og konkret vejledning i at håndtere eftervirkningerne af overgrebet. Stoffet er opdelt i selve oplevelsen og det efterfølgende forløb og der veksles mellem pigernes historie, omgivelsernes reaktioner og fagfolkenes vurderinger…
Bogen giver god hjælp til at komme videre ved hjælp af anmeldelse, åbenhed og støtte efter den traumatiske oplevelse”… En redelig og sober skildring af et sårbart emne.

Paninnguaaq Fl. Lyberth, Atuagagdliutit2004

– Jeg rejste mig for at gå på toilettet, og ligesom jeg åbner døren, bliver jeg skubbet voldsomt bagfra, så jeg falder forover og slår hovedet hårdt ind i væggen og ned i fliserne på gulvet… – Han rev mine hænder væk og sendte mig et dræbende blik. Så hev han sine egne bukser af, mens han lå på mig…
Det er en af de mange beretninger om hvordan kvinder bliver ofre…
“I lyst og vold” er en bog om voldtægt blandt unge. Den handler om de mange voldtægter, der sker hver eneste uge og som man aldrig hører om i pressen. Fordi de ikke er blevet anmeldt.. I Lyst og Vold er først og fremmest for unge mennesker, men kan læses af alle aldre, især hvis man har haft voldtægt inde på livet – enten selv eller gennem andre, der er blevet voldtaget. Man får en ny viden om voldtægtsofrenes følelser efter misbruget.

Bogen er nu udsolgt fra forlaget!